BİOREZONANS NEDİR?

BİOREZONANS NEDİR?

  • Ekleyen : Dr. Yeşim Gündüz
  • Okunma : 1491
  • Ekleme Tarihi : 4.01.2019
  • Makale No : 180

Dünyada ve ülkemizde yaygınlaşmakta olan tıp uygulamalarından birisi olan rezonans terapileri vücutta enerji bazlı değişimler yaratan ve cihazlar yardımıyla uygulanan tamamlayıcı tıp uygulamalarının genel adıdır. Rezonans terapilerinde yapılan işlem vücuda dışarıdan verilen titreşimlerle vücudun etkileşime sokulması ve vücudun enerjetik doğasında değişiklik yaratılmasıdır.

Biorezonans bir enerji tıbbı yöntemidir. Biyofiziksel bir teknik olduğu için kimyasal ilaçlar kullanılmaz. Elektromanyetik frekanslarla uygulanır. Biorezonans cihazından yayılan elektromanyetik frekansın gücü bir cep telefonundan yayılanın binde biri kadardır. Hiç bir yan etkisi yoktur. Vücudumuza zarar veren elektromanyetik frekanslar cihaz aracılığı ile ters çevrilir ve kişiye gönderilir. Birbirinin tam tersi iki manyetik alan karşılaşınca nötrlesir. Bu şekilde bakterilerin, virüslerin, parazitlerin, ağır metallerin vb. tüm zararlı etmenlerin manyetik bilgisi vücudumuzdan temizlenmis olur. Ayrıca vücudumuza ait tükürük, idrar gibi sıvılarda bulunan sağlıklı frekanslar da güçlendirilerek kişiye verilir.
Böylelikle bağışıklık sistemimiz desteklenmiş olur. Bu da iIaçsız, ağrısız ve kalıcı olarak. iyileşme anlamına gelmektedir.
Bu alandan yayılan ossilasyon veya frekans denilen titreşimler saptanabilmekte ve kaydedilebilmektedir. Bu frekanslar hücreler arasındaki bilgi alışverişini sağlamakta dolayısı ile tüm biyokimyasal yani maddesel süreçleri yönetmektedirler. Biorezonans cihazı tedavi sürecinde bu bilgi alışverişi düzeyine etki etmektedir. Bu tedavi etkisi hücrenin frekansı ile cihaz tarafından vücuda gönderilen frekansın REZONANS yani UYUM içinde olabilmesi ile gerçekleşir.


Biorezonans ile tedavi edilebilen hastalıklar
Hücreler arasındaki ve vücudun bütünü içindeki iletişimi bozan yabancı frekansların ortadan kaldırılması vücut üzerindeki stresi ortadan kaldırır ve sistemin düzgün biçimde işleyebilmesini sağlar. Düzgün işleyen bir sistemde hastalık oluşmaz ya da oluşan hastalık sistemin üzerindeki stresin ortadan kaldırılması ile geriye döndürülebilir. Biorezonans önce vücut üzerinde nasıl bir baskı olduğunun araştırmasını yapar. Bu baskı ağır metaller, alerjiler, zehirli maddeler, enfeksiyonlar, az bilinen parazitler, bulunamayan mantar enfeksiyonları, çevredeki yoğun elektrik alanlar ya da yaşanılan bölgenin coğrafi özelliklerinin kişide yarattığı etkiler olabilir. Biorezonans tüm bu zarar vermesi muhtemel faktörleri test edebilir. Bünye üzerinde saptanan baskılayıcı – zarar verici maddenin- faktörün frekansı ortadan kaldırılır. Bünyenin içindeki enerji akış yolları temizlenir. Sistemin düzgün işlemesi sağlanır. Teknolojinin kullanılmaya başlandığından beri edinilmiş tecrübeler sunucu 400 kadar hastalıkta standart tedavi protokolleri belirlenmiştir. Her yıl yapılan kongrelerde dünyanın değişik ülkelerinden gelen biorezonans kullanıcısı doktorların ve biorezonans uygulayıcısı alternatif tıp mensuplarının tecrübelerini paylaşıyoruz. DÜnyadan devamlı gelen ve farklı hastalıklar için dökümente edilen başarılı tedavi örnekleri gerçekten çok cesaret vericidir. Biorezonansa “sağlıkta yeni çağın habercisi” denmesinin sebebi de budur.

Biorezonans tedavisinin genel yararları:
-Bağışıklık sistemi uyarılır ve dengelenir
-Kılcal damar ve toplar damar sistemi içindeki kan dolaşımı, lenf dolaşımı, serebrospinal sıvı( beyin ve omurilik sıvısı), synovial sıvı( eklem sıvısı), interstisiyel sıvı (hüceler arası sıvı) akışı aktive olur,
-Toksinlerin yerlerinden sökülmeleri artar,
-Hücrelerarası sıvıdaki protein drenajı artar ve ödem azalır,
-Sinir sisteminin işlevleri iyileşir,
-Stres azalır.

Biorezonans tedavisi her türlü diğer tedavi ile birlikte uygulanabilir. Birlikte uygulandığı bütün tedavilerin -etkinliğini arttırdığı, -gerekli tedavi dozunun azaltılmasını sağladığı -süresinin kısaltılmasını sağladığı gösterilmiştir.

Epilepsi hastaları ve Kalp pili (Kardiyak Pacemaker)kullanan hastalar dışında bütün hastalıklarda ve çocuklarda kullanımı mümkündür. Uygulamanın hiçbir önemli yan etkisi yoktur. 4.5 watt gibi çok düşük enerjiler kullanılmaktadır.
Ters frekans uygulaması ile sigara, alkol bağımlılıkları , alerjiler, gıda bağımlılıkları ( obezite) tedavi edilebilmektedir..Zaten Biorezonans bu uygulamalardaki başarısı ile popüler olmuştur.